მოგწონთ ნეოფარმის პრეპარატები?
ძალიან კარგია
უკეთესი ჯობია
არ მომწონს
საშინელებაა
» შედეგები
     
Off topics
ვაკანსიები
 
CV გამოაგზავნეთ მისამართზე
გაითვალისწინეთ!
რეზიუმეში შევსებული ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს სიმართლეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ განიხილება.

 Published on: 10.03.2010

სასარგებლო ბმულები
1 

 ნეოფარმი + -ახალი სააფთიაქო ქსელი

 2

 პოლიმერფარმი-ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები

 3

 
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  


Published on: 10.03.2010

ანალიზი
lab
 

 საწარმოში ფუნქციონირებს ლაბორატორია, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს წარმოებული სამკურნალწამლო საშუალებების ხარისხის კონტროლი. მიზნის მისაღწევად წარმოებაში მუდმივად ხორციელდება შემდეგი სახის ანალიზები:  

  • ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატების, დამხმარე ნივთიერებებისა და მასალების შესაბამისობის ანალიზი ევროპული სტანდარტების მიხედვით
  • მედიკამენტების წარმოების სტადიური კონტროლი
  • მზა პროდუქციის ხარისხის კონტროლი

 ლაბორატორიის პერსონალს წარმოადგენს შესაბამისი კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი, რომლებიც მუდმივად გადიან ტრეინინგს ანალიზის ახალ ქიმიურ, ბიოლოგიურ და ინსტრუმენტულ მეთოდებთან დაკავშირებით.Published on: 10.03.2010

მონიტორინგი
test..

Published on: 10.03.2010

პერსონალი
test...

Published on: 10.03.2010

პარტნიორები

     
     
     
     
     
     
     
     
     Published on: 10.03.2010

ქველმოქმედება
შპს "ნეოფარმი" სამეცნიერო-კვლევითი, საწარმოო და კომერციული საქმიანობის პარალელურად აქტიურად ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას. იგი უსასყიდლოდ გადასცემს მის მიერ წარმოებულ და სხვა სამკურნალო საშუალებებს მაღალმთიანი რაიონების მოსახლეობას, სოციალურად შეჭირვებულებს, ხანდაზმულებს და მიუსაფარ სახლთა ბინადართ. ამასთანავე აქტიურად თანამშრომლობს საქველმოქმედო ფონდ "მომავლის გზა"-სთან.

Published on: 10.03.2010

მიზანი

   შპს "ნეოფარმი" ფარმაცევტული საწარმოა, რომლის მიზანია საქართველოს ბუნებრივი რესურსებიდან თანამედროვე წამალთფორმების შემუშავება. ნეოფარმი სამკურნალწამლო საშუალებებს აწარმოებს უნარჩენო, რესურსდამზოგავი, რაციონალური ტექნოლოგიების და თანამედროვე აპარატურის გამოყენებით. კომპანიის მიზანია მის მიერ წარმოებული სამკუნალწამლო საშუალებების ეფექტი, ხარისხი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა.

 Published on: 26.01.2010

ქართული ფარმაცევტული საწარმო

      ნეოფარმი თავისი ისტორიის ათვლას იწყებს 1997 წლის 13 მაისიდან. 21 წელია რაც იგი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურშია. საწარმოს პორტფელი ძირითადად წარმოდგენილია სამამულო, ინოვაციური, ორიგინალური, პროპრიეტარული, მაღალ ეფექტური, ხარისხიანი და უსაფრთხო სამკუნალ-წამლო საშუალებებით, რომელთა ავტორები საქართველოში ცნობილი მეცნიერ-მკვლევარები, ფარმაცევტები და ექიმები არიან.  

 

    დღეისათვის ფარმაცევტული საწარმო ნეოფარმი სერიულად უშვებს 200-ზე მეტ დასახელების სამკუნალო საშუალებას, რომელთაგან 40 არის უნიკალური რეცეპტურის მქონე. ნეოფარმის მიერ წარმოებული სამკურნალო საშუალებები ფარმაკოლოგიური ჯგუფებისა და წამალთფორმების კუთვნილების მიხედვით მრავლმხრივია. საწარმო სერიულად უშვებს ნაყენებს, ექსტრაქტებს, სიროფებს, მცენარეულ ზეთებს, კაფსულებს, ტაბლეტებს(მათ შორის შუშხუნა ტაბლეტებს) მალამოებს, თვალის წვეთებს, ემპლასტროებს და მცენარეულ სუბსტანციებს.

 

   ნეოფარმი ძირითადად ორიენტირებულია მეცნიერულ კვლევებს დაფუძნებული ინოვაციური, სამამულო სამკუნალო საშუალებების შექმნასა და წარმოებაზე. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ნეოფარმის პროდუქციაში შენარჩუნებულია ბუნებრივი, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებათა ჰარმონია ნატიურ მდგომარეობაში.  

 

   ნეოფარმი მყარი სანედლეულო ბაზის შექმნისათვის წარმატებულად ახორციელებს პროექტებს საქართველოს მთიან, ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონებში სამკურნალო მცენარეთა კულტურაში მოყვანისა და სამრეწველო პლანტაციების შექმნის მიზნით. 

 

   ნეოფარმი ნაბიჯ-ნაბიჯ სტაბილურად ვითარდება. განვითარების გარანტი კი ნეფარმის მაღალი კვალიფიკაციის კადრი და დამფუძნებელთა სამეცნიერო პოტენციალია. 

 

"ნეოფარმი - თქვენი ჯანმრთელობისთვის"Published on: 26.01.2010

[ უკან | საწყისი | ზევით ]
"
Copyright (c) 2010 NEOPHARMI+ LTD - All Rights Reserved